Управа

Бојан Илић

Председник хора

Дејан Милојкови

Потпредседник хора

Даница Гостовић

Секретар хора

о. Бранко Цинцаревић

Благајник

Диригенти

Сара Цинцаревић

диригент

Јована Микић

Диригент дечијег хора

Управни одбор

о. Ненад Микић

члан управног одбора

Наташа Терзић

члан управног одбора

Дејан Милојковић

члан управног одбора

Димитрије Панчић

члан управног одбора

Јована Микић

члан управног одбора

Јована Цинцаревић

члан управног одбора

Невена Ђорђевић

члан управног одбора

Димитрије Панчић

члан управног одбора

Драгана Стевановић

члан управног одбора

Марија Митић

члан управног одбора

Емилија Радмиловић

члан управног одбора

Бранислав Тикић

члан управног одбора

Даница Гостовић

члан управног одбора

Марко Станимировић

члан управног одбора